Det jag tidigare skrev är det som står i lagtexten. Lagstiftaren har inte uttryckt någon annat mått, men det är väldigt vanligt och klokt att träffa lokala överenskommelser om lagens tillämpning och att då använda dagar eller timmar som mått. Då blir det ju orimligt att använda måttet 360 dagar som ett år, eftersom tillsvidareanställda jobbar ungefär 220 dagar på ett år. När det gäller timmar är det vanligt att man räknar cirka 1760 timmar som ett år. Din bekant ska därför kontakta sin sektion så att de kan reda ut det.