Enligt lag och avtal ska den som önskar en högre tjänstgöringsgrad skriftligt anmäla det till sin arbetsledare, som när möjlighet uppkommer ska försöka att tillgodose det.