– Min uppfattning är att det inte finns stöd i rapporten för att lägre ersättning ger lägre arbetslöshet, säger Sven-Erik Österberg.

Det är i en debattartikel i Svenska Dagbladet som Österberg hävdar att utredningstjänsten avvisar resonemang om att lägre a-kassa ger lägre arbetslöshet.

Så här står det ordagrant i rapporten från riksdagens utredningstjänst: ”/…/men teoretisk och empirisk forskning ger övertygande positivt stöd för en avtrappning av ersättningen under arbetslöshetsperioden och kortare ersättningstider bidrar till kortare arbetslöshetstider och lägre total arbetslöshet.”

– Jag vill nog läsa hela det där. Nu har inte jag tittat på det här på någon vecka, säger Österberg.

Tycker du inte att utredningstjänstens trovärdighet skadas när ni läser in andra slutsatser än dem som sägs i ett yttrande?

– Jag tycker inte att vi har läst in någon annan slutsats.

Sedan ber Österberg att få läsa rapporten igen innan han uttalar sig på nytt. Efter att ha läst texten en gång till vidhåller han ändå att rapporten från riksdagens utredningstjänst visar att det inte finns något samband mellan sänkt a-kasseersättning och sänkt arbetslöshet, trots att rapporten säger just det.

– Jag tycker man kan dra den slutsatsen när man läser hela den här rapporten. När det gäller för Sverige.

Gunnar Forss är chef för riksdagens utredningstjänst.

– Våra promemorior står för sig själva, säger han och förklarar att han inte kan uttala sig om enskilda rapporter.