Per-Olof (Peo) Kullgren och Anna Hermansson i Värmdö kommun är friska och har jobb, men Anna är föräldraledig sen augusti. Av den utlovade skattesänkningen blir det till slut minus 68 kronor för familjen.

Per-Olof tar sig för pannan:

— Tala om att bryta vallöften! Det är väl i vanlig ordning rika och välbeställda som får sänkt skatt, inte vanligt folk. Samtidigt sänker man ersättningen för sjukskrivna och arbetslösa — det är åt helvete, säger han, och Anna håller med.

De hyr ett litet rött hus bland tallar och lingonris på Ingarö i Värmdö kommun. Sonen Liam är två månader och Anna är föräldraledig. Så småningom hoppas de hitta ett eget hus eller lägenhet närmare samhället Brunn. Men huspriserna förskräcker. Peo cyklar till bussen som tar honom till jobbet i skolan, Anna tar bilen. Den nya borgerliga majoriteten i Stockholmhöjer avgiften för månadskortet från 600 till 620 kr och tar bort enhetstaxan på 20 kr för enkelresor inom hela länet. Den betydde mycket för Värmdöborna när de ville in till Stockholm.

–Efter årsskiftet blir det väl lika dyrt som det var förut, sådär 70 spänn, säger Peo.

–Regeringen har aviserat att bensinskatten ska höjas, för konsumenten betyder det cirka 9 öre/liter. Likaså höjs avgiften till trafikförsäkringen för bilägare och motorcykelägare.
Tillsammans tjänar Peo och Anna knappt 33000 kr före skatt. Huset kostar 6 000 kr i hyra plus
värme och el, bilen kostar nära en tusenlapp i kvartalet i försäkringar.
När Liam börjar i förskolan tillkommer dagistaxan. Regeringen har inte aviserat att maxtaxan ska bort.
Hittills har Peo och Anna kunnat lägga undan lite pengar i slutet av månaden. Varje år har de rest några dagar till fjällen, och på sommaren hälsar de på Annas föräldrar i Västergötland, och försöker få råd att hitta på något
mer någon vecka. Nästa år minskar inkomsterna.

Blir någon av dem sjuk eller arbetslös,
förändras situationen. Om Anna blir arbetslös förlorar hon pengar eftersom taket i ersättningen sänks från 730 kr till 680 kr. Peo berörs inte av just den sänkningen.
Men båda skulle beröras om de blir arbetslösa länge. Efter 200 dagars arbetslöshet sänks ersättningen från 80 till 70 procent, efter
450 dagar (om man har försörjningsansvar) till 65 procent.
Den som är arbetslös får heller inte göra jobbavdrag i deklarationen, vilket innebär minus — men slipper höjningen av avgiften till a-kassan, vilket ger lite plus. Att taket i sjukförsäkringen sänks berör inte Anna och Peo
direkt, men däremot att beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten SGI förändras
så att bara 98,9 procent av inkomsten räknas. Vidare ska SGI baseras på det man tjänat tidigare, inte det man förväntas tjäna. Det missgynnar den som varit sjuk, föräldraledig eller deltidsjobbat. Förändringarna påverkar också ersättningen från föräldraförsäkringen.

–Ja, suckar Anna. Jag vet inte vad vi skulle kunna dra in på. Åka bil mer sällan, avstå från semester och se upp med impulsköp kanske. Ingen av oss röker, och Peo har just slutat snusa…

Per-Olofs ekonomi
Månadslön: 17 661 kr

2006

Fackavgift 250 kr

a-kasseavgift 100 kr

skattereduktion 103 kr

2007

Fackavgift 250 kr

a-kasseavgift 340 kr

skattereduktion 0 kr

jobbavdrag 610 kr

VID ARBETSLÖSHET:

2006

80% av lönen: 14146 kr

2007

80% av lönen (i 200 dagar): 14146 kr

70 % av lönen (fram till dag 450): 12364 kr

65% av lönen (efter dag 450) 11484 kr

+Jobbavdraget som ger Peo 610 kr.

–343 kr (höjd a-kasseavgift och slopad avdragsrätt för fackavgiften).

= +267 kr

Annas ekonomi

Föräldrapenning: 15 048 kr (Månadslön: 18 810 kr)

2006

Fackavgift 231 kr

a-kasseavgift 100 kr

skattereduktion 95 kr

2007

Fackavgift 231 kr

a-kasseavgift 340 kr

skattereduktion 0 kr

jobbavdrag 0 kr

höjd premie i bilförsäkringen ? kr

VID ARBETSLÖSHET:

2006

80% av lönen: 15048 kr

2007

80% av lönen (i 200 dagar): 14960 kr (högsta dagers. sänkt)

70 % av lönen (fram till dag 450): 13178 kr

65% av lönen (efter dag 450) 12232 kr

+ Ingenting. Som föräldraledig får hon inget jobbavdrag.

— 335 kr (höjd a-kasseavgift och slopad avdragsrätt för fackavgiften).

Premien i trafikförsäkringen höjs, oklart hur mycket.

= -335 kr

Som medlem i Kommunal har du dessa förmåner:

– Hjälp av fackliga företrädare, ombudsmän och jurister om arbetsgivarna bryter mot lagar och avtal.

– Konfliktersättning om du blir indragen i konflikt, som strejk eller lock-out.

– Rättshjälp.

– Tidningen Kommunalarbetaren.

– Hemförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring.

– Möjlighet att hyra semesterstugor billigt, rabatter på vissa resor, möjlighet till förmånliga banklån (Medlemslån) och förmånligt el-pris (medlems El) mm.

Mer info: www.kommunal.se eller kontakta din sektion.