För en ny,ett nytt kapitel,ny väg nu.

Kanske vill,kanske, kanske.Men tanken

måste frodas och växa.Signalera om vad

när och hur. Känner dock att hjärtat vill.

Vill,vill och vill. Mer och mer.

Men kanske måste det som frodas få växa

lite till. Bli synbart som en blinkande

stjärna på natthimmlen.Eller som en ros

som ensam gungar i vinden. Och lyser i

skiftande vittrosaviol. Kanske kommer ett bra
beslut,som en mogen god frukt.

Kanske ,kan bli aldeles säkert såsom i

hans famn. Såsom i ljusets harmoniska

gulblåa låga. Såsom i en fridfull ny dag där vindens melodi blåser viskande och lockande.Och där sången är klockren.

Kanske finner vägen mig innan jag finner
den.Kanske,kanske kommer ny energi som renar
lusten att vänta.Lite,lite till.