— Männen får göra lite som de vill. Utifrån sin särställning är det accepterat att männen ställer sig utanför arbetsgruppen, säger Palle Storm, som i en uppsats vid Socialhögskolan i Stockholm studerat män som arbetar inom äldreomsorgen.

Männen generaliseras till att vara starka och förväntas ta de tunga lyften och vara tekniskt kunniga.

–Förväntningarna kring manlighet kan bli lite knepiga för män som sökt sig till äldreomsorgen för att de inte har lust att företräda traditionella manlighetsideal, säger Palle Storm som själv har jobbar närmare tio år i äldreomsorgen.

Att de tillför manliga värderingar är uppskattat, de behöver inte anpassa sig till kvinnliga normer.

–De känner sig utanför när samtalet kretsar kring barn, barnbarn och kakrecept.

Männen får klä skott för andra mäns tillkortakommanden och utsätts för sexuella anspelningar.

–Tonen på kvinnliga arbetsplatser kan vara tuff och rå, säger Palle Storm.

Ändå är männen nöjda med att vara i minoritet, de har inte behov av att umgås med arbetskamraterna på fritiden. Inte heller önskar de fler manliga kollegor. Något som är förvånande
eftersom männen tycker att det är lättare att samarbeta med andra män. Palle Storm tror att typen av man är avgörande.

–Kanske är det svårare att vara mjuk och omvårdande inför en machoman.