En berättelse om en sökande ung kvinna, som
humoristiskt och med många väl formulerade iakttagelser sätter ord på konsten att inte
lyckas få full vuxenpoäng. Varken utbildning, jobb, bostad eller killar vill riktigt funka för
Sophie Appelbaum. Vi följer henne från 12 till 37 år och tröttnar inte någonstans.