– Det gick jättebra!, säger Eva Fornefors, ombudsman från Kommunal och drivande kraft bakom torsdagens demonstrationer i Norrköping, Linköping och Motala.

Totalt ställde cirka 2500 östgötar upp och tågade mot regeringens förslag till ny a-kassa. Längst ringlade tåget i Norrköping där man räknade till 1200 deltagare. Alla åldrar fanns representerade och huvudtalare var LO:s förste vice ordförande Erland Olauson.

– Det roligaste är att det var många unga. Det är inte vanligt i sådana här sammanhang, säger Eva Fornefors.

Protestvykort direktadresserade till regeringen delades ut till demonstranterna och namn samlades på listor.

– Vykorten ska fylla regeringens brevlådor och namnlistorna överlämnas vid LO-förbundens demonstration i Stockholm den 14 december.

Eva Fornefors har hektiska dagar nu när ovissheten hos medlemmarna är stor kring vad den nya a-kassan kommer att innebära.

– Det är mycket frågor. Många är bedrövade. Jag har all förståelse för att de med knappa resurser ifrågasätter sitt fortsatta medlemskap.

Hon betonar vikten av att alla fackligt aktiva nu måste synas ute i medlemmarnas verklighet.

– För oss i facket handlar det nu om att stå på tå och visa att vi är en stark organisation med våra medlemmars bästa för ögonen.

LÄNKAR:

Norrköpings Tidningar

Östgöta Correspondenten

SVT Östnytt

PROTESTERA PÅ NÄTET:

Rör inte A-kassan!!!!