Skrivningarna kring skyldigheten att arbeta övertid skiftar något mellan olika avtal. Men normalt är arbetstagaren skyldig att arbeta övertid när arbetsgivaren kräver det. Om man vägrar att utföra arbetet kan det alltså betraktas som arbetsvägran.
I vissa avtal finns en skyldighet för arbetsgivaren att ta hänsyn till de skäl man har att inte vilja arbeta över. Så är det till exempel kollektivavtalet vi har för anställda i kommuner och landsting. Om du lyder under ett sådant och du upplever att din arbetsgivare inte beaktar goda skäl till att du ska slippa visst övertidsarbete, tycker jag att du ska ta upp frågan med din sektion. Arbetsgivarens rätt att beordra övertid är dock inte obegränsad. I lag och avtal finns regler om det maximala övertidsuttaget per månad och år.