Det är tråkigt att höra att det finns motsättningar mellan dag- och nattpersonal, men det är upp till arbetsledningen att lösa den konflikt som uppstått på er arbetsplats. Dagpersonalen är inte arbetsledare över nattpersonalen, utan det är närmaste chef.

Forskning har visat att nattarbete är förenat med en rad effekter på hälsa och säkerhet. Ni bör därför vända er till chefen och påtala hur ni upplever det på arbetsplatsen. Ni kan också vända er till det lokala facket och be om hjälp.