Mosquera mördades den 11 oktober på väg hem från jordbruket han arbetade på. Mordet har följts av ytterligare mordhot mot två medlemmar i förbundsstyrelsen i Sintrainagro.

Den 26 oktober trängde maskerade beväpnade män sig in hemma hos Medardo Cuesta som dock inte var hemma. Våldsmännen lämnade efter sig brev med hot mot honom och andre förbundsordföranden, Oswaldo Cuadrado.

Sintrainagro och UNAC (den nationella livsmedelsarbetarfederationen där förbundet ingår) och centralorganisationen CUT har fördömt de framförda hoten och uppmanat regeringen att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda Sintrainagros medlemmar och funktionärer.

Över 430 av lantarbetarfackets medlemmar och funktionärer har mördats sedan förbundet bildades. Våldet till trots har de lyckats teckna ett gemensamt kollektivavtal för hela den colombianska bananindustrin och försvarat och förbättrat arbets- och livsvillkoren genom effektiva kollektiva insatser.

IUL har protesterat mot våldshoten hos den colombianska regeringen och krävt att Sintrainagros funktionärer och medlemmar får det skydd som behövs.

LÄNK:

Klicka här för att läsa mer och själv skicka en protest.