En grupp som drabbas hårt är de som är förtidspensionerade på deltid. I oktober i år var de fler än 150 000 personer.
Robin ————-(*) är förtidspensionerad på halvtid. Hon hoppar in på timmar som undersköterska, och brukar få mellan 30 och 50 timmars arbete i månaden. Hon fyllnadsstämplar
upp till halvtid.

Robins a-kasseperiod tar slut någon gång efter 1 januari. Då har de nya reglerna med skärpt arbetsvillkor införts. Det betyder att hon skulle behöva jobba 80 timmar i månaden för att få en ny period. Men så mycket arbete får hon inte, och då försvinner hennes rätt till a-kassa helt och hållet.
–Man glömmer bort min grupp, men vi är faktiskt 100 000 personer i Sverige som är förtidspensionerade till 50 procent.

Från sin förtidspension får Robin ————-(*) ut runt 3200 kronor i månaden efter skatt. En vanlig månad får hon ut mellan 2500 och 3000 kronor från A-kassan. Att hon nu sannolikt ramlar
ur arbetslöshetsförsäkringen när hennes a-kassedagar tar slut är något hon tänker på med fasa.
– Nu ska alla ut och jobba och det låter ju bra. Men för min del får jag ingen halvtidstjänst inom det snaraste. Och jag vill inte bli förtidspensionär på heltid, jag vill jobba det jag kan och jag trivs inom vården.

Att villkoren i a-kassan blir sämre, samtidigt som kraven för att få vara med i den blir högre, är en väldigt orättvis reform, menar Robin ————-(*). Det betyder att hennes egen avgift till arbetslöshetsförsäkringen höjs fastän hon inte kan uppfylla villkoren för att få möjlighet att använda sig av försäkringen.

FAKTA OM:

Namn: Robin ————-(*)

Ålder:46.

Yrke: undersköterska

Bakgrund: Förtidspension på 50 procent, timanställd på ett äldreboende och stämplar upp till halvtid.

FAKTA FÖRTIDPENSIONERADE:

I oktober 2006 hade 99 918 personer förtidspension på 50%, 36465 personer hade förtidspension på 25%, 16 007 personer hade förtidspension på 75% och 509 personer till två tredjedelar.

(*)= Efternamnet är borttaget på intervjupersonens begäran.