Kritiken kommer både från höger och vänster:

● Rör inte a-kassan, säger de cirka 50 000 som undertecknat en av de namnlistor som cirkulerar på nätet. Nya namn tillkommer varje minut. Protester planeras av både LO (demonstration i december) och TCO (kampanj i november).

● Ett ideologiskt motiverat hafsverk. Regeringen
urholkar den svenska modellen, ryter LO. När stödet halveras undandrar sig staten ansvaret för arbetslöshetsförsäkringen. Försämringarna
slår hårdast mot arbetare, förslaget pressar dessutom ner lönerna, säger ordförande Wanja Lundby-Wedin.

● Ett osnyggt hafsverk av arbetsmarknadsminister Littorin, tycker även de fackliga ordförandena Anna Ekström, Saco och Sture Nordh, TCO, som företräder 1,8 miljoner löntagare.

● Förslaget kan strida mot grundlagen. Att införa, utan att utreda och analysera är lagstridigt och ”fullständigt idiotiskt”, dundrar TCO:s Sture Nordh, som anmäler akasseförslaget för könsdiskriminering till EU.

● Vänsterpartiets Lars Ohly KU-anmäler regeringen
för att de kringgår grundlagen med sitt sätt att hantera a-kassan.

● Höjningen är orättvis mot lågavlönade kvinnor, konstaterar Swedbanks privatekonom Ylva Yngvesson. Den kan rentav vara diskriminerande genom att missgynna kvinnor, hävdar A-kassornas samorganisation.

Till och med borgerliga Svenska Dagbladets ledarsida instämmer och kräver ”mer av eftertanke och precision”, gärna i samarbete med facken! Timbrohögern är kritisk mot förslaget att göra a-kassan obligatorisk.
”Tvångsanslutning” skulle moderaterna väl själva sagt om någon annan gjort det. Men utrymmet för förhandlingar är noll. Väl prövade former för att nå överenskommelser nonchaleras. Det ska vara snabba fix.

Den nya a-kassan slår hårdast mot kvinnor, eftersom deltidsarbetslösa och visstidsanställda (de flesta kvinnor) ska betala full avgift. De arbetslösa får inget jobbavdrag, utan endast lägre ersättning.

Ett sämre skydd till betydligt högre kostnad, vem skulle acceptera en sån försämring av någon annan försäkring?

Förslaget är inkonsekvent, krångligt och vittnar om en grundläggande okunnighet om hur arbetsmarknaden fungerar. Att det dessutom ska klubbas utan dialog och eftertanke vittnar om ett förakt för löntagarna på arbetsmarknaden
som åtminstone de ”nya” moderaterna nogsamt teg om i valrörelsen. Bakläxa, Littorin!