– Vi har helt enkelt en helt annan bild av arbetsmarknaden än regeringen, konstaterade LO:s chefsekonom Dan Andersson då LO-ekonomerna presenterade sin rapport Ekonomiska utsikter hösten 2006.

Regeringen räknar med att den totala arbetslösheten ska minska med 100 000 personer mellan 2006 och 2008, LO-ekonomerna bedömer att den bara minskar med 20 000. Orsaken är att utbudet av arbetskraft ökar, eftersom sjukfrånvaron bedöms minska de kommande åren, och de sysselsatta arbetar mer. Friårsreformen skrotas och utbildningsvikariaten avvecklas.

Löneutrymmet ligger mellan 3,8 och 4,3 procent, skriver LO-ekonomerna vidare.

– Lönerna i Sverige har ökat med en halv till en procent mer än i övriga Europa. Men det gör inget eftersom produktiviteten också legat högre, cirka en procent. Och så blir det nog också framöver, förklarade Dan Andersson.

Konjunkturinstitutet vill att lönerna ska ligga i underkant av det löneutrymme som finns, för att stimulera till ökad sysselsättning.

Men om det ska fungera krävs att Riksbanken vågar föra en aktiv penningpolitik, sänka räntan. Vidare måste idén om att ligga i underkant omfattas av alla organisationer på arbetsmarknaden. LO-ekonomerna ser inte några tecken på en sådan utveckling.

I rapporten beräknas den privata konsumtionen öka med 3,6 procent både i år och nästa år, för att dämpas något 2008. Den offentliga konsumtionen ökar inte lika mycket nästa år som i år, 1,5 procent 2007 och 1,2 procent 2008.

LÄS MER:

Hela LO-rapporten som PDF.