Låt oss tända ett ljus

hos våra kära

som inte längre finns kvar

låt oss tända ett ljus

vara nära

och minnas dom

som dom var