Lantarbetaren anslöt sig till facket 1970 och trodde att det fanns kollektivavtal med arbetsgivaren, Guttorps gård, norr om Kalmar.

Men Lantarbetareförbundet, som var facklig motpart då, missade att förhandla fram ett avtal.

När mannen gick i pension 2005 visade det sig att avtal hade tecknats först 1989. Premieinbetalningar till SAF/LOs avtalspension saknades under 19 år. I övrigt fick han allt han skulle ha.

Eftersom Lantarbetareförbundet handlat försumligt har nu Kommunal i efterhand beslutat betala in premien för Birger Ekström. Istället för de 606 kronor som han fått fram till den 1 november får han nu istället 1991 kronor i månaden.

— Det var mycket positivt att jag får rättelse, säger den f.d lantarbetaren.

– Jag visste inte alls hur det hängde ihop. Jag blev medlem och trodde allt var klart. När jag fick reda på Lantarbetareförbundets försummelse skrev jag till Kommunal i Kalmar och sedan till Ylva Thörn.

Fakta:

Kollektivavtalet anger inte bara vilken minsta lön du ska ha. Förutom arbetsskadeförsäkring, m.m innebär det också att du har rätt till avtalspension. Det är en försäkring som Kommunal och arbetsgivaren kommit överens om. Avtalspensionen kompletterar den pension du får från försäkringskassan. Ditt avtal styr vilken avtalspension du har.

Ersättningen motsvarar ca 10-15 procent av din lön. Avtalspensionens storlek beror på hur mycket du tjänar, hur länge du arbetat och på avkastningen på den premie som arbetsgivaren betalar från det att du fyllt 21 år.