Den rikliga mängden frukt gör träden mottagliga för både svampsjukdomar och skadedjur. Dina träd har angripits av plommonstekelns larver, vilka du kan se som små svarta hål i frukterna redan när blommornas kronblad faller till marken. De vita larverna äter upp plommonkärnorna och skadan kan också öppna för svampsjukdomar.

Andra kännetecken är en klar gummidroppe vid ingångshålen och den mörkblå färg, som plommonen brukar anta. Larverna förpuppas sedan i markytan under träden för att nästa år kläcka steklarna, som börjar om proceduren.

Det bästa du kan göra är att skaka träden kraftigt, så att så många som möjligt av de angripna frukterna ramlar ner. Samla upp dem och bränn eller kör bort dem. Är angreppen stora måste du kanske göra detta varje dag under våren för att nå resultat. Du minskar nu antalet steklar som kan angripa nästa år. Genom att sätta upp många fågelholkar kan du också minska skadegörare i trädgården.