Gårdagens hearing, där regeringen träffade arbetsmarknadens parter och flera myndigheter, gav inte några nya besked om de förändringar som främst fackföreningarna kräver om de nya a-kassereglerna.

– Vi förde ingen dialog. Vi gick en runda runt bordet där vi fick framföra våra åsikter, de sa ”det får vi ta med oss tillbaka”. Men jag kan inte se något som tyder på att det skulle bli några förändringar i förslagen, säger Leif Håkansson, LO:s tredje vice ordförande.

Hur påverkar det här relationen mellan de fackliga organisationerna och regeringen?

– Det är inte bra naturligtvis. Vi representerar fyra miljoner arbetstagare och det här leder inte till en bättre en ton på arbetsmarknaden.

Enligt Leif Håkansson får regeringens jobbpolitik en annan effekt i samhället än den utlovade:

– Drivkraften för jobb blir hotet om fattigdom, säger han.

TCO:s ordförande Sture Nordh var också hård i sin kritik:

– Regeringens förslag är ogenomtänkt, orättvist och ogenomförbart. De blir tvungna att backa. Det går inte att genomföra första januari, det kommer helt enkelt inte att fungera. Det kommer att bli kaos.

TCO tänker dessutom anmäla regeringens a-kasseförslag till EU på grund av att det drabbar kvinnor hårdare än män. TCO anser att det strider mot EU:s direktiv om likabehandling.

Sveriges Kommuner och Landsting framförde att förändringarna av a-kassan ger kommunerna rejält ökade kostnader för socialbidragsutbetalningar. I Ekot nämnde deras chefekonom att ökningen kan hamna på en miljard kronor per år.

Men att förslagen leder till att fler tvingas till socialbidrag vill arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) inte kännas vid:

– Jag förstår inte det riktigt. De långtidsarbetslösa hamnar ju i jobb- och utvecklingsgarantin och fram till dess gäller aktivitetsgarantin som hittills. Vi har en massarbetslöshet i Sverige där var femte svensk står utanför arbetsmarknaden. Då kan vi inte bara låta det passera. Vi måste göra något åt det.

Att förslagen om lägre ersättning och högre avgifter i a-kassan i kombination med det nya tuffare arbetsvillkoret drabbar deltidsarbetare hårt är regeringen medveten om. Enligt A-kassornas samorganisation (SO) framkom det vid hearingen att det till och med kan vara en effekt som regeringen vill uppnå.

– Vid hearingen framkom att de inte tyckte att det behövde vara fel. De menade att det kunde ge ett tryck på heltidsjobb – ett sätt att skapa incitament att söka heltidsjobb och för arbetsgivarna att möta det behovet, säger Inger Lindström, vice ordförande SO.

Sven Otto Littorin tycker att det är fel att lagstifta om rätt till heltid och vill heller inte uppmana arbetsgivarna att skapa heltidstjänster. Men han ”önskar” att heltid var normen.

Men Kommunal har ju kämpat för heltid under en lång tid – det är ju tydligt att arbetsgivarna inte vill?

– Det här är ett sätt för Kommunals medlemmar att se över hur man organiserar arbetet. Att de får mer utrymme att påverka själva hur man lägger scheman, det finns ju bra system som 3-3-systemet till exempel. Heltid borde vara normen, men jag tycker att riskerna med en lagstiftning är större än fördelarna.

På frågan hur regeringen tänkt kring de deltidsarbetande som med det hårdare arbetsvillkoret riskerar att falla ur a-kassan svarar arbetsmarknadsministern att det inte alls är säkert att de faller ur.

– Vi kräver halvtid, det är inte så konstigt. Jobbar man mindre än halvtid så står man utanför. Men vi vill inte att folk ska ha a-kassa, vi vill att de ska ha ett arbete, säger Sven Otto Littorin.

Mest positiva efter hearingen var man från A-kassornas samorganisation som ändå såg den som ”ett stort steg framåt”. Därifrån menade man att regeringen denna gång lyssnade till kritiken även om det är oklart om det kommer att göra något intryck. Främst tänkte de på tidpunkten när de nya reglerna kan införas (de menar att det tar 27 veckor) men också på andra delar i förslaget:

– De sa att de skulle värdera våra synpunkter i det fortsatta arbetet även om de inte gav några löften. Vi pratade om studerandevillkoret och det förändrade arbetsvillkoret samt skillnader i längden av a-kassan om man har försörjningsansvar, säger Inger Lindström.

Tror du att det betyder att regeringen ändrar något i förslaget?

– Det finns inga sådana öppningar egentligen.

LÄS MER:

LO planerar manifestation mot a-kasseförsämring

Nya a-kassan upprör landets kommunalare