Idag arbetar tjugo brandmän på stationen i Fagersta. Man har tjänstgöring dygnet runt, 90 sekunder från larm till utryckning gäller under alla dygnets timmar.

Men med hänsyn till den ett par år nya räddningstjänstlagen vill kommunledningen nu styra om resurserna.
Från och med april nästa år ska det bara finnas heltidsbrandmän på dagtid mellan 7 och 16. Kvällar och helger ska deltidsanställda stå för beredskapen.

–De menar att vi blir effektivare så här än om vi jobbar dygnet runt, säger Palle. Men olyckorna
kommer inte att försvinna, de kvarstår.

Han är fackligt ombud på stationen och kommer med nöd och näppe vara en av de tio som får stanna.

Kommunalrådet Stig Henriksson (v) säger att den nya lagstiftningen betonar att kommunerna
måste jobba mycket mer förebyggande.

–Vi har inte haft några resurser till det. Det man har jobbat förebyggande har varit på övertid,
säger han.

Förutom den nya lagen lyfter Henriksson fram en annan orsak till neddragningen: Han säger att
det inte är i bränder som flest kommuninvånare dör, utan i fallolyckor i hemmen.

— När vi då speglade hur kommunen satsar sina resurser i förhållande till riskerna, visade det
sig att vi satsade 11 miljoner på bränder och 0 kronor på att förebygga fallolyckor. När vi gör
den här förändringen skjuter vi också över 7 miljoner till socialnämndens verksamhetsområde,
i huvudsak äldreomsorg.

–Så jag kallar det inte en besparing, det handlar om att skifta resurser från ett område till ett annat efter den analys som är gjord.

Men det hjälper knappast de tio brandmän som får gå. Palle Palonto har svårt att förstå Henrikssons resonemang. I hans ögon är det oförklarligt att en kommun som går med plus skär
ner i verksamheten.

— Vi kan inte bara samla pengar på hög, något måste få kosta. Jag tycker att vi ska vara stolta över vår räddningstjänst och att vi kan rycka ut på 90 sekunder. Det är de första minuterna som är livsviktiga.

Läs mer:

Kommunal: Kommunerna tolkar lagen fel