De jobbar på olika förskolor i Nyköping och har aldrig träffat varandra förut men i dag sitter de vid flera runda bord tillsammans med ett 40-tal andra deltagare på Nyköpings högskola. De jämför sina åsikter om till exempel arbetsglädje, ansvarsfördelning och förskolans framtid. Workshopen är ett samverkansprojekt mellan Kommunal och Lärarförbundet.

Barnskötaren Camilla Holmberg tycker att det behövs sådana här tillfällen att diskutera.

— Annars har vi aldrig tid att prata om sådana saker på jobbet, där är det samma diskussion hela tiden. Det känns jättebra att diskutera sådant utanför arbetslaget, säger hon.

Workshopen är upplagd utifrån tio olika frågor som ska behandlas under drygt tre timmar. Tempot är högt, varje fråga får ungefär en kvart och ljudnivån är hög i salen.

— Det är nog tur att det är tidsbegränsat, annars hade vi snöat in här resten av dagen. Det här är grejer vi alla brinner för, säger Camilla Holmberg.
När diskussionen är klar summeras vad grupperna kommit fram till. Det som debatteras livligast under dagen är bland annat tydligare yrkesroller bland personalen och vikten av att känna stolthet i arbetet.

Barnskötaren Majbritt Jensen är handledare och leder diskussionen tillsammans med en annan handledare och hon tycker att det är spännande att höra alla diskussioner.

— Alla blir så engagerade. Det är utvecklande för oss också.

Efter diskussionstillfället är det meningen att personalen ska ta med sig diskussionerna.

— De får häften med sig till sina arbetsplatser. Det här är steg ett och steg två är att fortsätta diskussionen i arbetslagen. Sedan är det upp till arbetsgivarna att följa upp, säger Majbritt Jensen.

Fakta:

”Den nya förskolan — med kvalitet i fokus” är diskussionstillfällen som arrangeras av Kommunal och Lärarförbundet, där barnskötare och förskollärare ska diskutera arbetsfördelning och kvalitet i förskolan.

Hittills har 14 000 deltagit och målet är att 30 000 anställda ska delta. Tillfällena leds av två utbildare handledare, en barnskötare och en förskollärare. Hittills har 200 handledare utbildats.