Det betyder att den som varit arbetslös i över 200 dagar med en tidigare lön på 18 000 kronor i ett slag får sänkt ersättning med 1800 kronor per månad.

– Det blir inga övergångsregler när ersättningsnivåerna sänks 1 januari. För den som varit arbetslös i 200 dagar sänks ersättningen direkt, säger finansminister Anders Borg.

De nya regler som regeringen inför betyder att ersättningen efter 200 dagars arbetslöshet sänks till 70 procent samtidigt som den högsta dagpenningen sänks till 680 kronor.
Efter 300 dagar tar arbetslöshetsförsäkringen slut (450 dagar om man har barn att försörja). Därefter tvingas man in i en ”jobb- och utvecklingsgaranti” som ger 65 procents ersättning. Tackar man nej till den försvinner också ersättningen. Vad ”garantin” kommer att innehålla ska regeringen återkomma till, det är oklart idag.

I september 2006 var 48 596 av Kommunals medlemmar arbetslösa. Drygt 6000 av dem hade en ersättningsnivå över 730 kronor per dag. Drygt 5000 medlemmar låg över 680 kronor per dag.