Den borgerliga regeringens förslag till statliga bidrag till kommuner och landsting innebär inga större nyheter. Den största förändringen är att man drar ned på stödet till kommunal vuxenutbildning med 600 miljoner kronor. Detta nu riktade bidrag omvandlas, två år i förtid, till ett anslag som kommunerna i högre utsträckning själva får styra över.

Det stora statsbidraget till kommunala sektorn (kommunekonomisk utjämning) höjs bara marginellt till 70,8 miljarder kronor. Höjningen räcker inte på långa vägar till för att kompensera för kommande pris – och lönehöjningar. Uppskattningsvis en real minskning motsvarande cirka 6-8000 jobb.

De gamla statsbidragen till ökad personaltäthet i förskolan läggs nu i denna stora ”påse” pengar. Kommunerna får dem därmed utan krav på motprestation. De kan alltså använda förskolepengarna till andra ändamål om man så vill.
På plussidan ger regeringen 250 miljoner ett tillfälligt stöd för att förstärka vårdgarantin.

Länkar:
– Här hittar du budgeten på www.regeringen.se.

– LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om budgeten

– Kommunals ordförande Ylva Thörn om budgeten