Om du varit anställd som vikarie hos samma arbetsgivare sammanlagt mer än tre år under de senaste fem åren övergår din anställning automatiskt till en tillsvidareanställning. Du får räkna med varje dag som du varit anställd. Eftersom du stämplar utgår jag från att du får en ny vikariatsanställning varje gång du är inne och arbetar.

Nya regler om tidsbegränsade anställningar träder i kraft den 1 juli 2007. De innebär att dagens totalt nio olika former av tidsbegränsade anställningar minskas till fyra: den nya formen fri visstidsanställning, vikariat, anställning när arbetstagare fyllt 67 år och provanställning.

Har man haft fri visstidsanställning eller provanställning hos samma arbetsgivare i mer än 14 månader under en femårsperiod, då ska man automatiskt få en tillsvidareanställning.

Men för vikariat kommer de gamla reglerna att fortsätta gälla. Det vill säga, man måste ha vikarierat i mer än tre år under de senaste fem åren för att få en tillsvidareanställning.