Enligt kollektivavtalet Kyrkans AB 05 har arbetsgivaren ingen rätt att fördela dina timmar på det sätt du beskriver.

Enligt avtalet ska man arbeta i genomsnitt 40 timmar i veckan om man har en heltidsanställning och inte har helgtjänstgöring.

48 timmar per vecka är max enligt avtal och då under en period av högst fyra veckor. Kontakta sektionen för att få hjälp med att reda ut detta!