Partiet använder ordet barntidsförsäkring, men förslaget är nära besläktad med andra vårdnadsbidrag som borgerliga partier presenterat under årens lopp:

– Det handlar inte om att ersätta förlorad arbetsförtjänst som föräldraförsäkringen gör.

– Alla som uppfyller kraven ska få ett bidrag på 1500 kronor som ska beskattas.

Språkröret Maria Wetterstrand lanserade, i sitt Almedalstaltal, bidraget som ett stöd till förvärvsarbetande föräldrar som vill gå ner i arbetstid:

– Vårt förslag ger stöd till föräldrar att vara mer med sina barn när de är riktigt små. Den som väljer att gå ner till 75 procent eller mindre får ett visst ekonomiskt stöd när barnen är upp till 3 år. Vi ställer i vårt valmanifest barnen i centrum.

– Det skulle ge ett ekonomiskt stöd för de, oftast kvinnor, som redan idag väljer att jobba deltid. Men också ett stöd till dem som idag inte känner att de har råd att göra det.

Förslaget skulle enligt henne kosta staten och skattebetalarna 2,5 miljarder kronor.

– Det är väl värt pengarna tycker vi.

Att även föräldrar som inte alls förvärvsarbetar, eller har gjort det, kommer att få det nya bidraget bekräftar Peter Eriksson, partiets andra språkrör.

Föräldrar som väljer att jobba mer än 75 procent får därmed med sina skatteinbetalningar vara med och finansiera bidrag till de föräldrar som väljer att inte alls arbeta. Kommunalarbetaren frågade honom hur moralen ser ut bakom ett sådant förslag.

– Själva får de mycket mer av samhällets resurser genom dagis, svarar han.

Följdfrågan om inte föräldrarna, som har kommunal barnomsorg, med sina skatter bidrar till samhället med betydligt mer resurser än vad barnomsorgsplatsen kostar vägrar han att svarar på.

Språkrörens tal i Almedalen var nästan helt inriktade på naturfrågor. Hur partiets genom sin samverkan med regeringen drivit fram olika åtgärder som ger en bättre miljö.

Kommunalarnas arbetsliv, skola, vård och omsorg nämndes inte. Att det går bra ekonomiskt för Sverige förklarar Peter Eriksson så här:

– Sverige går bra och förtagen tjänar pengar, investerar och anställer mer än på många många år.

– I år startas 40 000 nya företag. Det är förstås roligare och lättare om man som företagare kan tjäna pengar och det kan man idag i Sverige. Allt är dock inte frid och fröjd. Vi behöver mycket mindre krångel och bättre regler så att fler vågar satsa på företagande utan att kastas ut från trygghetssystemen.