Konventionen säger att offentliga myndigheter som upphandlar ska se till att de anställdas löner och anställningsvillkor enligt lagar och kollektivavtal garanteras.

– Jag vill att Sverige antar ILO 94, om inte utredningen visar att detta vore fel, säger Hans Karlsson.