Socialnämnden i Sundsvall fattar nästa vecka beslut om att alla med två års vikariat de senaste fyra åren erbjuds fasta jobb. Enligt lagen om anställningsskydd gäller tre års vikariat inom fem år för att ha rätt till fast tjänst.

Villkoret som socialnämnden ställer är att vikarien har minst undersköterskekompetens eller motsvarande utbildning. För alla andra fortsätter 3-5 regeln enligt lagen att gälla.

Kommunen satsar samtidigt på att utbilda den personal som saknar undersköterskekompetens. Målet är att inom tre år höja den andelen inom äldreomsorgen från 80 till 90 procent.

Initiativet till denna satsning på utbildning och att anställa vikarier kommer från socialdemokraterna. Förslaget har sedan utformats av tjänstemännen inom socialtjänsten.

– Bakgrunden är att en tredjedel av vår arbetsstyrka kommer att gå i pension fram till år 2013. Därför passar vi redan nu på att rekrytera ny personal. Samtidigt vill vi höja kompetensen på dem som arbetar, säger Harald Englund som är personalchef inom socialtjänsten.

Det råder bred politisk enighet om förslaget. Men tjänstemännen fick backa på en punkt. De ville ställa krav om körkort eftersom en stor del av hemtjänsten utförs i glesbygd.

De borgerliga sa ja till detta krav men socialdemokraterna och vänsterpartiet sa nej efter protester från Kommunal.

Körkortskravet kan möjligen införas om så krävs efter den 1 januari 2007.

– Krav om körkort skulle diskriminera en del av våra medlemmar. De är unga och har på grund av tillfälliga arbeten inte haft råd att skaffa sig körkort, säger Kommunals sektionsordförande Sonja Lindberg.

Hon är mycket nöjd med det förslag som nu ligger.

– Det här är bra för våra medlemmar som har tvingats leva på vikariat utan att kunna planera för framtiden, säger hon.