Lönediskriminering på grund av kön visade den lönekartläggning som kommunen genomfört.

Nu höjs de 41 kvinnliga skolmåltidsbiträdenas löner utöver lönepotten för att komma tillrätta med skillnaderna. Men höjningen blir inte större än 400 kronor (vilket ger dem en medellön på 16 441 kronor).

— Det är alltid något, men kanske hade man väntat sig lite mer. Vi borde upp högre ändå. Det är jättebra att de har tittat på lönerna för vi har legat efter och det har att göra med att vi är ett kvinnodominerat yrke, säger Inger Lindberg, skolmåltidsbiträde på Marnässkolan i Ludvika.

När Inger Lindberg började i yrket för 20 år sedan stod det i platsannonserna ”för hemmafruar som vill komma ut en stund”, berättar hon och konstaterar att det är en syn som får konsekvenser för lönen än idag.

Kalle Gustafson är kommunchef i Ludvika. Han konstaterar att renhållningsarbetarnas högre löner kommer av att de löst in ett ackordssystem och gått in på en fast månadsersättning. Det gör att de lönemässigt ligger flera tusenlappar över andra likvärdiga yrkesgrupper.

I tre år har Ludvika kommun arbetat med JämO:s kartläggningssystem Lönelots där arbetstagare, arbetsledare samt fackliga organisationer gjort gemensam sak för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Förra året rättade kommunen till lönerna för socialsekreterare, förskollärare och enhetschefer. För 2006 satsas 585 000 kronor på skolmåltidsbiträden och SKTF-anslutna fritidsassistenter.

Likvärdiga yrkesgrupper

Så mycket tjänar jämförbara yrkesgruppper per månad. Siffran för skolmåltidsbiträdena är före höjningen på 400 kronor.

Renhållningsarbetare 21 815

Förare tyngre fordon 17 702

Telefonist 16 816

Parkeringsvakt 16 631

Kontorsvaktmästare 16 486

Skolmåltidsbiträde 16 041