– Kan man kombinera med utbildning inom ramen för plusjobben är det fullständigt lysande. Ju mer utbildning inom plusjobben desto bättre. När plusjobben tar slut om två år är man då förberedd på en anställning, säger Lasse Thörn, enhetschef på Kommunal.

Eskilstuna kommun har ännu inte diskuterat hur många som ska gå vilka utbildningar. Det kommer att avgöras av den enskilde plusjobbarens behov och inom vilka yrken kommunen anser sig ha behov av att rekrytera.

Klart är att det kommer att finnas en brist inom vården och i förskolan, säger Anders Hagander, biträdande arbetsmarknads- och familjeförvaltningschef i Eskilstuna.

– Vi tycker att utbildning är en jätteviktig insats om det ska leda till anställning. Många behöver kompetensutveckling, det kan handla om svenskkunskaper eller förmågan att läsa och skriva, behörighetskomplettering av betyg på grundskolenivå eller yrkesutbildningar. Vi ser att det är fullt möjligt inom ramen för plusjobben, säger Anders Hagander.

Kommunen är överens med arbetsförmedlingen om att det går att förena utbildning och plusjobb. Så mycket som uppemot hälften av arbetstiden ska kunna användas till utbildning.

Lena Andersson är vice sektionsordförande för Kommunal i Eskilstuna och ansvarig för plussatsningen. Hennes spontana reaktion när hon hörde talas om plusjobben var ”jaha, en ny åtgärd, vad ska det leda till?”. Idag är hon mer positiv:

– Det behövs många som vill ha våra jobb i framtiden och det här blir en bra chans för många att prova på vår sektor. Vi har ju svårt att rekrytera idag och många medlemmar säger ”vi behöver fler händer” för att de ska få en bättre arbetsmiljö.

Hade det inte varit bättre med riktiga jobb?

– Visst kan man tycka att det är konstgjord andning, men jag vill inte se det så. Att det skulle vara en valgrej eller nåt, men jag vill inte tänka så. Jag vill att det ska bli något bra.

Vad tror du händer efter de två åren – blir det ”tack och adjö” eller leder plusjobben till anställningar?

– Jag önskar att de kan se en framtid i de här jobben. Att de gör sig oumbärliga. Att plusjobbarna skapar ett behov för framtiden. Att det är den här nivån vi vill ha på servicen.

Inga avtal finns klara i Eskilstuna kommun så det är fortfarande oklart vilka som kommer att få de 200 plusjobb som kommunen planerar för. Alla som ska ut och plusjobba kommer först att erbjudas en praktikperiod där de får prova på arbetet och arbetsplatsen.