Förhandlingarna gäller löner för Kommunals cirka 2 000 medlemmar som arbetar på fristående förskolor, grundskolor och gymnasier, i fritidsverksamhet och uppdragsutbildning.

Löneavtalet går ut vid årsskiftet, och parterna enades om att begära medlarhjälp för att få avtalet klart i tid.

– Det vi fastnade på var begreppet ”lägst” före löneutrymmet, arbetsgivarna ville inte ha med det. Vägledande är förstås det kommunala avtalet och nivån på ökningen där, förklarar Christina Bondelid, Kommunals förhandlare.

Medlingsinstitutet har utsett Clas Stråth och Isa Skoog att medla i förhandlingarna.