Om inte minst 85 procent av pengarna används för lönekostnader blir arbetsgivaren återbetalningsskyldig, föreslår den parlamentariska utredningen Assistanskommittén i ett delbetänkande.

– Jag misstänker att det här med 85 procent kommer bli styrande för lönerna på det sättet att inom några år kommer de allra flesta lägga sig på den nivån, säger Jan Andersson(s), Europaparlamentariker och ordförande i kommittén.

Schablonbeloppet för assistansersättning låg 2004 på 205 kronor i timmen. 85 procent av det är lika med 174 kronor.

Kommunalarbetaren har tidigare berättat om huvuddragen i förslaget och att kommittén lyssnat mycket på Försäkringskassan som tidigare haft idéer om hur ett nytt regelverk skulle kunna se ut.

Kommittén skiljer sig på några punkter från Försäkringskassan. Bland annat, tycker kommittén, att försäkringskassorna ska kunna gå in och granska även vad de resterande 15 procenten av assistansersättningen används till.

Assistanskommittén vill också att:

o Tillsyn införs. Länsstyrelserna får ansvar för det och föreslås få ökade resurser med 11 miljoner kronor för detta. Det motsvarar 22 tjänster fördelade på de 21 länsstyrelserna.

o Krav på tillstånd införs. Företag och kooperativ måste ansöka om tillstånd för att få anordna personlig assistans. Ekonomisk brottslighet, anger kommittén som exempel på fall där tillstånd kan nekas. Brukare som själva är arbetsgivare måste anmäla detta till länsstyrelsen.

o Krav på att avtal ska finnas. Förutsättningarna för assistansen ska regleras i ett avtal mellan brukaren och assistansanordnaren. Kommittén ger några exempel på vad ett sådant avtal skulle kunna innehålla: Hur kvaliteten säkerställs, hur verksamheten dokumenteras, vad som gäller för den personliga assistentens arbetsmiljö, hur anställdas anställningsvillkor och försäkringar regleras med mera.

Samtliga riksdagspartier står bakom förslagen. Kommittéordföranden vill trots det inte spekulera i hur lång tid det kan ta innan reglerna införs.

Kommittén fortsätter sitt arbete med att bland annat utvärdera hur reformen, som funnits i tio år, har fungerat. Den snabba kostnadsutvecklingen ska analyseras liksom det delade ekonomiska ansvaret mellan stat och kommun. Även yrket som personlig assistent ska belysas på något sätt.

Senast vid årsskiftet 2006/2007 ska kommittén vara färdig.