Förutom grundutbildningen kommer det att finnas ett brett utbud av kompletterande kurser för redan anställd personal.

Den nya psykiatriska högskoleutbildningen föreslås ligga i Vänersborg, Sundsvall och Malmö.

Testutbildningar ska genomföras redan höstterminen 2006. Målet är att den nya utbildningen i psykiatri för psykiskt sjuka som begår brott ska starta 2007.

Grundutbildningen på två år, kommer enligt ett alternativ att fördela de 80 högskolepoängen så att ett år, alltså 40 poäng, blir ett gemensamt grundår och resterande 40 poäng ska ge specialinriktning. Enligt det andra alternativ som övervägs blir 60 poäng gemensamma för alla och 20 poäng specialisering.

Alla kurser i grund- och kompletterande utbildning kallas ”utbildningsmoduler”, som kan ge 5-20 högskolepoäng. Den som redan jobbar inom någon av de många olika verksamheter där man möter psykiskt sjuka som begår brott, är kraftigt utagerande eller missbrukare ska kunna bygga på sina kunskaper efter behov. Halvfarts- och distansutbildningar kommer att finnas för den som vill arbeta deltid under utbildningen eller har långt till högskoleorterna.

Den nya psykiatriska högskoleutbildningen är ett initiativ från den nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton. Syftet är att öka kompetensen hos all personal som har kontakt med psykiskt sjuka som begår brott.

Efter flera mycket allvarliga våldsbrott av psykiskt sjuka i början av 2000-talet, som mordet på utrikesminister Anna Lindh och vansinneskörningen i Gamla stan i Stockholm, visade det sig att brottslingarna sökt vård men avvisats på grund av resursbrister i psykiatrin.

Efter kraftigt massmediatryck tillsatte regeringen den nationella psykiatrisamordnaren, som bland annat kartlägger behovet av kompetensutveckling hos personal som möter de psykiskt sjuka brottslingarna i olika situationer.

Vänersborg är en kommun i Västra Götalandsregionen som profilerar sig som högskolecentrum för personal inom kriminalvård, ungdomsvård och rättspsykiatrisk vård.

Under våren och sommaren knöt kommunen de första kontakterna med Anders Milton. Nu har psykiatrisamordnaren beslutat att kommunen ska vara ansvarig för arbetet med en ny psykiatrisk högskoleutbildning.

Per-Åke Warg, som har Vänersborgs kommuns uppdrag att utveckla ett högskolecentrum i Vänersborg, har nu fått den nationella psykiatrisamordnarens uppdrag som projektledare för de tre nya psykiatriska vårdhögskoleutbildningarna.

En projektgrupp har bildats, som består av cirka 15 personer från rättspsykiatrin, Kriminalvårdsstyrelsen KVS, Statens institutionsstyrelse SIS och Vänersborgs kommun. Hälso- och sjukvården representeras av psykiatriska vårdutvecklare på olika nivåer, bland andra de två professorerna i rättspsykiatri, Sten Levander i Malmö och Henrik Belfrage i Sundsvall.

Socialstyrelsen betalar utredningen som är kostnadsberäknad till 2,5 miljoner kronor under två år.

Tre nya högskoleutbildningar i psykiatri

Projektledaren för den nya högskoleutbildningen i psykiatrisk vård, Per-Åke Warg, har fått den nationella psykiatrisamordnarens uppdrag att skapa tre typer av högskolekurser:

-Grundläggande eftergymnasial utbildning på 80 högskolepoäng för arbete med psykiskt sjuka som begått brott

-Kompletterande utbildningar i psykiatri för alla högskoleutbildade yrkeskategorier som arbetar inom vård av psykiskt sjuka som begått brott, exempel är sjuksköterskor, sjukgymnaster, socialpedagoger, arbetsterapeuter, socionomer.

-Bygga-på-kurser för redan anställd vårdpersonal med och utan grundläggande högskoleutbildning som vill kompetensutveckla sig inom området psykiskt sjuka som begår brott.

Högskoleutbildningarna i psykiatrisk vård av psykiskt sjuka som begår brott kommer att bestå av kursmoduler på 5 upp till 20 poäng. Olika former ska prövas, bland annat halvfartstempo för den som vill jobba under studietiden och utbildning på distans.