Det är folkhälsoforskaren Kerstin Nilsson som i sin rapport ”Pension eller arbetsliv?” redogör för hur de äldre inom vården i Skåne ser på framtiden.

Nio yrkesgrupper finns med, främst undersköterskor och 83 procent är kvinnor. Snittåldern bland de tillfrågade var 58 år.

Hälften svarade att de inte orkar eller vill jobba till pension medan resten kände sig yngre och klarar av sitt arbete bättre på grund av att de blivit äldre och erfarnare.

Skillnaden är grovt räknat en fråga om klass och kön, anser Kerstin Nilsson.

I gruppen ingår även läkare som vill arbeta även efter 65 medan undersköterskorna ville gå i pension före 60.

Orsakerna är bland annat att hälsan inte är bra, jobbet är psykiskt eller fysiskt tungt. De saknar inflytande över arbetet och arbetstakten är hög.

Fakta:

42 % vill eller kan inte jobba till 65.

37 % vill arbeta längre. De flesta är män. Läkare och psykologer.

17 % kan men vill inte jobba längre än till 65.

3% kan och vill arbeta till 65 eller längre.

38 % anger att de blivit sjuka av arbetet.