Kongressen slog än en gång fast att det behövs en lag om rätt till heltid. Det var ingen som sa emot detta krav. Men Gun-Britt Löfdahl varnade för att en lag inte löser alla problem.

Numera arbetar hon som sekreterare i riksdagsgruppen men hon har tidigare arbetat inom hemtjänsten i Halmstad. Där finns ett beslut om att alla som vill har rätt till heltid. Målsättningen är att minst 85 procent av denna tid ska vara schemalagd vilket ännu inte är fallet, berättar Gun-Britt Löfdahl.

– Ungefär 1000 personer inom äldreomsorgen och hemtjänsten är anställda på deltid, om de vill får de flytande tid upp till heltid. För de allra flesta fungerar detta bra. De sätter upp sig för den tid de vill arbeta utöver deltiden. För ett hundratal fungerar inte detta. De får arbeta på tider de inte önskar, säger hon.

Liknande problem finns i andra kommuner som erbjuder de anställda rätt att arbeta heltid. Det är heller inte ovanligt att de anställdas arbetsdag delas upp i två eller flera pass under en arbetsdag eftersom arbetsgivaren vill ha personalen vid arbetstoppar.

Gun-Britt Löfdahl uppmanar därför fackklubbarna att i avtal med arbetsgivaren se till att rätt till heltid inte innebär sämre arbetsmiljö för personalen.