I förslaget till politiska riktlinjer stod att målet är högst fyra procents öppen arbetslöshet och på sikt full sysselsättning. Flera motioner och ombud kritiserade detta. De krävde att målet redan nu ska vara full sysselsättning och att arbete ska stå över målet om låg inflation.

Flera ombud uttryckte var därför mycket nöjda när partiledningen gick med på att stryka fyra procents-målet och direkt skriva in att det över allt annat överskuggande målet är full sysselsättning.

Efter beslutet tonade ändå finansministern ned betydelsen av denna eftergift.

Han förklarade för den samlade journalistkåren att det inte finns någon motsättning mellan målet om full sysselsättning och målet om låg inflation. Regeringens inriktning på sin politik kommer därför inte att ändras till följd av detta beslut.

Några sådana förväntningar finns inte heller från LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin som sitter i socialdemokraternas verkställande utskott eller från Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Båda säger att kongressens beslut var viktigt därför att det bekräftar att det är viktigt att regeringen fortsätter att göra allt för att bekämpa arbetslösheten.