– Det är ett sätt att förbättra de nattarbetandes arbetsmiljö och hälsa, säger landstingsrådet Lars Dahlberg (s) till Svenska Dagbladet.

Om förslaget antas är det den enskilt största satsningen som landstinget gör på personalsidan under nästa budgetår.

Den kortare arbetstiden berör totalt 2700 anställda varav 1500 kommunalare och beräknas träda ikraft den 1 april 2006.

Arbetstiderna för vårdens nattpersonal har länge varit ett hett ämne. Tidigare var det svårare för landstinget att rekrytera nattpersonal, främst sjuksköterskor. Då höjdes lönen och då ville fler jobba natt. Men undan för undan drogs flera av förmånerna in och i Stockholm sänkte man nattlönen efter förhandling. Men Lars Dahlberg tycker att det är bättre om arbetstiden kortas.

Överenskommelsen med Kommunal och Vårdfacket föreslås också inkludera de som arbetar treskift.

– Bra att det för en gång skull satsas på arbetsmiljön för de som jobbar natt säger Carina Wester, Kommunal Stockholm.