• Vuxenpsykiatri för patienter från Sala och Heby som av läkare bedöms ha ett utökat behov av behandling och stöd.

• Det finns sex platser för slutenvård. Behandlingstiden kan variera från några veckor upp till flera månader.

• Möjlighet till telefonkontakt dygnet runt.

• Knutet till verksamheten finns Sala tavelverkstad som tillverkar och säljer konstnärsmaterial där patienter kan arbetsträna.

• Psykrehab samarbetar med kommunen, de sociala myndigheterna och det lokala bostadsföretaget (för att kunna förhindra eventuella vräkningar).