Gerberan är en ståtlig snittblomma som brukar klara sig bra utan att man behöver stötta upp den extra. Det är däremot viktigt att blomvattnet är rent och att man ofta byter det. För att öka hållbarheten kan du tillsätta några droppar klorin i vattnet, som håller skadliga bakterier borta. Vill du ändå stötta din blomma bör du just när det gäller Gerbera använda något annat material än de trådar som finns i handeln, eftersom de strax rostar och förorenar vattnet.