Offentligt anställda har yttrandefrihet samt meddelarfrihet. De har rätt att lämna uppgifter för publicering i media utan att arbetsgivaren eller någon offentlig myndighet får forska efter källan.

När offentlig verksamhet läggs ut på entreprenad försvinner dessa demokratiska rättigheter, konstaterar Vänsterpartiet. Avskedandet av Sekos klubbordförande vid Connex är ett exempel på detta.

Vänsterpartiet vill i första hand att de anställda som utför arbete på entreprenad åt kommun, landsting eller stat ska ha yttrande- och meddelarfrihet. Partiet föreslår att en lag om dessa rättigheter för övriga privatanställda ska utredas.