Utskottet vill att kommittén ska se över möjligheten att lägga hela det ekonomiska ansvaret för assistansersättningen på staten.

I dag är det kommunerna som får betala för de första 20 timmarna av assistansen. Det kostar kommunerna mer än 4 miljarder kronor årligen.

Assistanskommittén håller på med en översyn av den personlig assistansen enligt LSS och lagen om assistansersättning (LASS). I mars 2007 ska kommittén vara färdig.