Bakom den stora katedern å’ framför

den svarta tavlan satt fröken Skoglar.

God,glad och mystisk.En liten mini upp

-stoppad krokodil å’ett kort från Afrika

fanns vid hennes katederbord.Märkligt,

mystiskt,spännande och intressant.

Hur hade hon orkat resa ända dit.Hon som

såg så jättegammal ut. Å’ tänk om den

där krokodilen inte va död. Den kanske

bara sov.Å’tänk att Ester kunde tala

med barnen i Afrika.

Många tankar och blickar mot katedern.

Men ingen unge vågade sig ända fram.

Gluttade lite på avstånd.Med förvåning

gång efter gång. Och en dag började

fröken att berätta om sina resor…

Fröken Ester & Afrika…