Kommunals lokala sektion har inte haft några invändningar.

– Det är inget att tvista om, säger Lars AT Andersson, på sektion 63. Det var klagomål från passagerarna om att förare talade privatsamtal i 10-20 minuter i sträck. Arbetsgivarna ville få stopp på det.

Förbudet gäller privata samtal och hittills har inte förbudet mött något större motstånd, enligt Lars AT Andersson.