Seko har begärt överläggning med Connex sedan företaget i förra veckan sade upp Seko:s klubbordförande, Per Johansson.

Connex säger att personliga skäl ligger bakom och menar att Per Johansson har varit illojal när han i media har kritiserat företaget.

Enligt den svenska arbetsrätten är illojalitet saklig grund för uppsägning. Enligt arbetsrätten får inte en privat anställd offentligt kritisera sin arbetsgivare.

– Connex vill tysta en kritisk röst. Detta är en attack mot hela fackföreningsrörelsen. Nu är det bara för oss att stå på till stöd för Per Johansson och bättre lagar som skyddar fackligt förtroendevalda. Det finns ingen återvändo, säger Seko:s ordförande Janne Rudén.

Om inte Connex frivilligt tar tillbaka uppsägningen tänker Seko driva ärendet till arbetsdomstolen. Janne Rudén fruktar att det inte hjälper. Kryphålen i Lagen om anställningsskydd, LAS, tillåter att företag kan köpa sig fria från arbetsdomstolens domar.

Prislistan för att i strid mot domstolen köpa ut en obekväm anställd finns till och med angiven i LAS.

– Det här kryphålet borde täppas till. Utköp borde bara tillåtas när den uppsagde vill slippa att gå tillbaka till arbetsgivaren. Annars ska anställningen vara kvar om arbetsdomstolen kommer fram till att det saknas saklig grund för uppsägning eller avsked, säger Janne Rudén.

Han tillägger att detta är viktigt både för de förtroendevalda och fackföreningsrörelsen.

– Nu kan företag göra sig av med förtroendevalda och förstöra deras liv. Hur ska någon kunna få ett nytt jobb som av sin tidigare arbetsgivare utmålas som illojal? Och hur ska vi i facket kunna få folk att ta fackliga uppdrag om detta innebär att de riskerar jobbet och sin framtid, säger han.

Förbundet har samlat sina klubbordförande inom Connex för att diskutera läget efter uppsägningen. En kampanj med flygbladsutdelning förbereds, till att börja med i Stockholm men senare över hela landet.

I kampanjen kräver Seko att kravet om lojalitet ändras så att privat anställda får yttrandefrihet och meddelarfrihet.

Offentligt anställda har yttrandefrihet så att de kan kritisera sin arbetsgivare utan att behöva riskera jobbet. Meddelarfriheten innebär att offentligt anställda får lämna uppgifter till massmedier anonymt utan att arbetsgivaren får forska efter källan.

Kommunals ordförande Ylva Thörn har tidigare uppvaktat regeringen med krav om att privat anställda ska ha samma skydd för yttrandefriheten.

Hon tycker att det är bra att Seko nu driver detta krav.
– Detta är något som Kommunal och Seko kunde driva tillsammans, säger Ylva Thörn.

Kravet om att täppa till kryphålet i LAS vill hon fundera vidare på innan hon tar ställning.