Yvonne Wahlgren arbetar till vardags som undersköterska på Karolinska Sjukhuset i Solna, det är där projektet pågår.

Vad är en förändringsagent?

– Vi ska hjälpa och handleda personalen att utveckla idéer och upptäckter som man har.

Hur kommer det sig att 18 av de 19 är kvinnor?

– Kvinnliga medarbetar är dåligt representerade när det gäller att utveckla sina idéer. Ofta kan det bero på dåligt självförtroende och där kan vi hjälpa till.

Hur kommer själva arbetet gå till?

– Först gäller det att vaska fram kvinnor som är intresserade av att delta. Sen kan vi exempelvis leda mentorsringar och ha en stödfunktion. Det finns jättemycket kvinnor som vill men inte vågar.

Vilka slags upptäckter kan det handla om?

– Det behöver inte resultera i någon produkt. Det kan också vara projekt som gynnar såväl patienter som medarbetare.

Vad ska bli det bästa med att bli förändringsagent?

– Det ska bli spännande och utmanande att kunna hjälpa någon att kunna förverkliga sin idé.

Ska du bli förändringsagent på heltid?

– Nej, bara fem procent. Men jag tror att det kan berika mitt vanliga arbete som undersköterska på infektionskliniken.

Fotnot: Projektet finansieras av Nutek och ESF-rådet och är ett samarbete med Svenska Uppfinnarföreningen.