Inför nästa centrala avtalsförhandling måste, enligt Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn, facket ta med den klyftan i sina överväganden:

— Ska vi lägga större vikt vid generella lönepåslag? är en fråga hon ställer sig.

Hon tror dock inte att lönesystemet ofrånkomligt leder till större klyftor:

— Målsättningen med avtalet vi slöt för 10 år sedan var ju inte att splittra medlemmarna.

Thörn framför som positivt att löneglidningen generellt blivit högre under senare år.

— Men jag förstår att man känner en frustration i kommuner som Söderhamn. I en del kommuner har man haft det tuffare än i andra.

Hur ska lokala facket göra när kommunen nobbar lokala lönepåslag?

Ylva Thörn säger att det skulle vara intressant att se hur olika sektioner påverkat lönesättningen i kommuner med olika lönelägen. Och hon frågar sig i vilken utsträckning arbetsgivarna har haft en medveten lönepolitik.

Enligt henne biter arbetsgivare sig själva i svansen om de håller nere löneläget. Hon är övertygad att om att de framåt kommer att få svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft.

Thörn anser att Kommunals avdelningar har ett speciellt ansvar för att stötta sektionerna och trycka på arbetsgivaren.

— Utifrån en samlad lönefilosofi kan de sätta press på alla arbetsgivare i länet.
— Men vi kan inte tvinga en arbetsgivare som bara trilskas. Det är träget idogt arbete, med stöd från oss centralt, som gäller. Att övertyga arbetsgivaren om att man inte har slagit in på en särskilt framgångsrik väg.

Thörn påpekar som positivt att kommuner, långt ifrån alla, har slutit avtal om lägsta lön för olika yrken.

Att centralt sluta avtal om lägsta lönenivåer för hela landet är hon dock tveksam till:

— Jag undrar om det är modellen?

Hon fastnade för andra saker i vår undersökning:

— En reflexion jag gjort är att de kvinnodominerade yrkesgrupper som vi faktiskt har satsat på, också har fått en löneutveckling som varit positiv. Vårt syfte har nåtts. Det som förvånade mig var kopplingen till anläggningsarbetarna, de tekniska yrkena, de har inte haft en lika gynnsam utveckling.

Många män i de yrkesgrupperna tycker att du och förbundet nästan enbart för fram frågan om kvinnors låga löner. Vad anser du om den kritiken?

— Jag tycker att den är orättvis. Jag har i olika sammanhang slagits stenhårt för våra manliga medlemmar som jobbar på det tekniska området. De är alldeles för lågt avlönade. Vi är ett låglöneförbund, det gäller alla medlemmar.