Enligt förslaget ska föräldraförsäkringen förlängas till 15 månader som ska delas upp mellan föräldrarna enligt tredjedelsmodellen. Det betyder att fem månader skulle vara vikta för mamman och fem månader för pappan medan de fem resterande månaderna får delas upp enligt föräldrarnas önskemål.

Därutöver vill utredaren att alla mammor ska få rätt till 30 dagars betald ledighet före förlossningen. Plus att föräldrarna kan ta ut 30 dagars ledighet tillsammans efter förlossningen.

– Ett tidigt uttag av pappan stärker kontakten och anknytningen mellan pappan och barnet. Vi vill sylta in papporna i barnen så tidigt som möjligt, säger utredaren Karl-Petter Thorwaldsson.

Utredningen vill att föräldraförsäkringen gäller fram till dess att barnet är fyra år (till skillnad mot idag då den gäller till barnets tioårsdag). Därefter ska något som kallas barndagar ta vid. För varje barn mellan fyra och tio år får varje förälder rätt att ta ut tio ledighetsdagar per år.
Två av dagarna ska ge en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen. Barndagarna ska, enligt förslaget, ersätta dagens garantidagar som ger 60 kronor per dag i högst 90 dagar.

Förslaget innebär också en del förbättringar för ensamföräldrar. De så kallade ”dubbeldagarna”, de 30 dagar som båda föräldrarna kan ta samtidigt efter förlossningen, ska kunna överlåtas på en tredje person om man är ensam med sitt barn. Utredaren vill också att det för dessa föräldrar ska vara möjligt att överlåta föräldrapenningen på någon annan vid sjukdom.

Grundnivån, för dem som inte arbetat 240 dagar innan barnet föds, ska höjas från 180 till 230 kronor och följer därmed a-kassans grundnivå.

Den så kallade ”snabbhetspremien” vill utredaren ta bort. Idag får den som blir gravid med sitt andra barn senast 1 år och nio månader efter att det första föddes behålla sin ursprungliga ersättningsnivå.

Den socialdemokratiska partistyrelsen beslutade nyligen att partiet inte ska driva frågan om ytterligare kvotering av föräldraförsäkringen på sin kommande partikongress. S-kvinnorna vill däremot ha en tredelad modell som utredaren Karl-Petter Thorwaldsson – också han socialdemokrat – föreslår.

Dagens föräldraförsäkring gäller för 13 månader varav två är reserverade för mamman och två för pappan.