En deltidsanställd med kortare pass än fyra timmar kan ju vara sjukskriven och arbetsgivaren därmed hänvisad till att beordra övertid till någon annan för den personen.

Men övertid ska inte missbrukas. Har man skäl till att säga nej till övertidsarbete ska arbetsgivaren ta hänsyn till det. Förbundets lokala sektion kan reda ut frågan ordentligt.