Hur blir man smittad av tbc?

— Den som lever nära en tbc-smittad person blir smittad. Men det räcker oftast inte med flyktig kontakt. Smittan är luftburen och den som blir smittad har oftast nära kontakt under en längre tid med den som bär smitta. Man bör komma ihåg att det som händer i Bromma är ingen epidemi, utbrott eller vidarespridning. Och att barn som bär på smitta smittar inte andra därför att deras lugnkapacitet är liten.

Kan man skydda sig mot tbc?

— För att skydda sig bör man veta att smittan finns. Det har pratats om vaccination men vaccin ger begränsat skydd och ges för att skydda mot den svåraste sorten tuberkulos.

Finns det inga sätt att skydda sig?

— Nej. Däremot bör man lära sig att känna igen symptomen och ta dem på allvar. De vanligaste är långdragen hosta, feber, avmagring. Efter sex veckors hosta som inte vill gå över ska man lungröntgas. De personer som har starka kontakter med länder som har tbc-smitta ska man röntga efter tre veckors hosta som inte vill gå över.

Vad ska man tänka på om man tror att man bär på smitta?

— Det viktigaste är att skydda sin omgivning. Man måste känna till symptomen och kontakta sjukvården. Och sjukvården måste vara lyhörd inför människors oro och svara för att föra vidare den information som gemene man inte känner till.

Är regelbundna hälsokontroller av personal inom vård och omsorg ett bra sätt att skydda människor från smittospridning?

— Jag tror snarare på hälsoinformation. Det går inte att testa tbc på ett klokt sätt och hälsokontroller är ofta inte särskilt meningsfulla.

Hur är sjukvårdens beredskap?

— Vi har väldigt inarbetad rutin i att spåra smittan, behandla den smittade och se till att den smittade fortsätter sin behandling till dess hon/ han blir friskförklarad.

Hur botar man tbc?

— De smittade behandlas med olika sorters antibiotika. När man blir friskförklarad finns det inga bieffekter utan då är man fullt frisk. 

Hur många smittas av tbc i Sverige?

— Totalt rapporterades 465 nya fall 2004, det är en ökning med 13 procent av antalet patienter med nyupptäckt tbc jämfört med 2003. Av dessa patienter var 24 procent födda i Sverige och 64 procent födda utrikes.

— Tubekulos har sjunkit efterkrigstiden i Sverige och har legat stilla de senaste åren. Nu är det vanligast hos dem som kommer till Sverige från andra länder. Vi ska komma ihåg att tbc är globalt ett jättestort problem.