— Tyngdpunkten ligger på projekt inom geriatriken och inom psykiatrin, två områden där vi vet att det kan vara extra tungt att arbeta inom, säger personallandstingsrådet Lars Dahlberg (s) i en kommentar.

De flesta av projekten vänder sig till Kommunals medlemsgrupper, men också psykologer, socionomer, chefer och läkarsekreterare bland andra berörs.

Samtliga projekt kommer att utvärderas för att så småningom dokumenteras i en rapport.

De här projekten får bidrag av landstinget:

• 400 000 kronor går till projektet ”Handens Hälso Höst” där all personal på Handens geriatriska klinik ska ingå. Det går ut på att personalen ska ta bättre hand om sig själva. Syftet är att få ner sjukskrivningarna.

• ”Läkarsekreteraren — arbetet, hälsan och livet”. 140 läkarsekreterare på Danderyds sjukhus omfattas. Målet är sänkt sjukfrånvaro och bidraget är på 500 000 kronor.

• ”LUST-Långsiktig Utveckling i Samarbete för Trivsam arbetsmiljö”, får 950 000 kronor. Det gäller 223 personer på
Karolinska Universitetssjukhuset och MediCarrier, bland annat vaktmästare och administratörer. Syftet är även här att minska på sjukfrånvaron.

• ”Rehabilitering av långtidssjukskrivna undersköterskor och barn-sköterskor med hjälp av Vitea AB”. Det gäller cirka 40 långtidssjukskrivna på Södersjukhuset som företaget Vitea AB ska göra en rehabiliteringsinsats för.

• Ytterligare ett projekt på Södersjukhuset genomförs. Det heter ”Stärka undersköterskornas och barnsköterskornas hälsa på Södersjukhuset. Ett friskvårdsprojekt för 250 undersköterskor och barnsköterskor. Sammanlagt bidrar landstinget med 1 miljon kronor till de båda projekten på Södersjukhuset.

• ”Frisk i vården”, Stockholms läns sjukvårdsområde får 50 000 kronor. Gäller bland andra psykologer och socionomer och handlar om friskvård.

• ”Att förebygga och hantera hot och våld från patienter i psykiatrisk vård”, är en långsiktig satsning på kompetensutveckling inom vuxenpsykiatrin i landstinget. 50-70 sjuksköterskor och skötare utbildas till kursledare som sedan utbildar övrig personal. Samanlagt satsas 2 miljoner kronor på detta.

• ”Projekt införande av arbetsträningsmodell i Stockholms läns sjukvårdsområde” får 1 miljon kronor. Syftar till att förbättra arbetsträningen för långtidssjukskrivna och gäller all personal i sjukvårdsområdet.

• Vardagsmotion och friskvård för all personal på Södertälje sjukhus ska uppmuntras i projektet ”Friskvårdstimme på Må Bättre”, Bidraget är på 100 000 kronor.