Även om sista ljusstrimman falnat

ge aldrig upp!

Så länge du ännu anar ljuset

kämpa på!

I den mörkaste av världar

du kan ännu finna hopp,

en ö, en frihetsrefug som skymtar

en Gandalf som sig reser.

Ge aldrig upp!

ge aldrig upp

ger du efter det minsta

har hoppet redan blivit hopplöst.